о

Внимание, биопроизводители: Контролираща фирма остава без лиценз

Разрешителните на още две контролиращи лица изтичат в близките два месеца

11.02.2019 | Коментари: 4 | 8311 прочитания
Автор: Фермер.БГ
Неизвестен засега брой биопроизводители са заплашени от внезапно прекъсване на системата за контрол от 13 февруари, тъй като на тази дата тяхното контролиращо лице ще загуби правомощията си.
 
 
Това стана ясно от съобщение на земеделското министерство. Една от 17-те фирми – контролиращи лица на биопроизводството в нашата страна, няма да получи разрешение от държавата за продължаване на тази дейност. 
 
Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) няма да поднови разрешението на „Австрия био гаранти клон България“ КЧТ за контрол на биологично производство.
 
Пълномощията на фирмата изтичат утре. Това означава, че биопроизводителите, които имат с нея договор за контрол и сертификация, трябва спешно да сключат нов договор с друга компания от списъка на МЗХГ. Само така може да се осигури непрекъсване в системата на контрол, уточниха от ведомството.
 

Новият договор трябва да е в сила най-късно от 13 февруари 2019 г.

 
Справка на Фермер.БГ в списъка на контролиращите лица показа, че още разрешителните за дейност на още две фирми изтичат в близките два месеца. Ако в този срок пълномощията им не бъдат подновени, Законът за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) позволява земеделското министерство да им издаде временни разрешителни за период до 6 месеца.
 
 
Биопроизводителите трябва да се информират за какъв срок тяхното контролиращо лице има разрешение за работа.
 
Актуален списък на контролиращите лица, с издадени разрешения по закона и сроковете им на валидност е наличен на интернет страницата на МЗХГ - Информационен регистър на лицата получили разрешение от министъра на земеделието, храните и горите да осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство. 
 
От ведомството допълниха, че след сключване на договора с новото контролиращо лице биопроизводителят трябва своевременно да информира министерството, като попълни и изпрати Формуляр за обявяване на биологична дейност.
 
При смяна или избор на ново контролиращо лице, предишното не се освобождава от отговорност и задължения. Предишното контролиращо лице трябва задължително да предаде на следващото значимите елементи от контролната документация за оператора, както и докладите, посочени в регламента.
 
Новото контролиращо лице ще трябва да гарантира, че операторът е отстранил или отстранява евентуалните несъответствия, отбелязани в доклада на предишния надзорен или контролен орган.
 

 

© 2019 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!

Коментирай

Моля, въведете Вашето име!
Моля, въведете вашият коментар!
Моля, потвърдете, че не сте робот!

Редакцията на Фермер.БГ не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Коментари

 • Съобщение от ДФЗ, късно снощи ..!
  12.02.2019, 7:26
  Уважаема г-жо/Уважаеми г-н .............., На интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите е публикувано съобщение, че МЗХГ няма да поднови разрешението на „Австрия био гаранти клон България“ КЧТ за контрол на биологично производство. В тази връзка и с оглед на изтичащия срок на издаденото им временно разрешение Ви информираме, че е необходимо да изберете самостоятелно друго контролиращо лице, с което да сключите нов индивидуален договор за контрол и сертификация, който следва да осигури непрекъсване в системата на контрол. Новият договор трябва да е в сила най-късно от 13.02.2019 г. Актуален списък на контролиращите лица, с издадени разрешения по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС и сроковете им на валидност е наличен на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите – „Информационен регистър на лицата получили разрешение от министъра на земеделието, храните и горите да осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство“. Съгласно чл. 39, т. 1, буква г), т. 2, буква д) и т. 3, буква г) от НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. е необходимо да представите пред ДФЗ-РА копие на новия договор с контролиращо лице и документ, удостоверяващ непрекъсването на контрола, в срок от 15 работни дни от настъпването на промяната. В допълнение Ви информираме, че при смяна или избор на ново контролиращо лице, предишното не се освобождава от отговорност и задължения. Съгласно чл. 92, параграф 2 от Регламент (ЕО) 889/2008 г. старото контролиращо лице трябва задължително да предаде на следващото значимите елементи от контролната документация относно оператора, както и докладите, посочени в чл. 63, параграф 2, ал. 2 от същия регламент. Новото контролиращо лице гарантира, че операторът е отстранил или отстранява евентуалните несъответствия, отбелязани в доклада на предишния надзорен или контролен орган."
 • Да има по-строг контрол към Сертифициращи фирми
  11.02.2019, 14:05
  Държавните институции би трябвало да положат по-строг контрол върху дейността на Сертифициращите фирми на територията на България. За голямо съжаление, таксите почти на всички сертифициращи фирми са по-големи от тези в ЕС и то при условие, че цената на селскостопанската продукция е в пъти по-евтина от ъсщите тези Европейски страни? Във Франция има едва 7 сертифициращи фирми, но за сметка в България те са 17 фирми! какъв парадокс, какво жънене на пари! За да се случва всичко това, явно някои в България има определен интерес ..! Има сертифициращи фирми които са издали Сертификати за биопроизводство, при условие, че земеделските стопанства се намират на 200-300 м от автомагистралите; има и други фрапиращи случаи, като например за да бъде издаден Сертификат или Сертификационно писмо (?) те са били задължени да предплатят таксата за 2-3 години напред; по този начин, въпросния биопроизводител в течение на 2-3 години, естествено няма да може да се прехвърля към друга сертифицираща фирма. Искате ли да посоча още безброй примери относно дейността на въпросните сертифициращи фирми?
 • Държавен вестник
  11.02.2019, 13:52
  В неофициалния раздел на "Държавен вестник" се обнародват административни актове на министри и на ръководители на държавни и общински органи, обявления и съобщения на министерства, други ведомства, академии, висши училища и научни институти, общини, призовки на съдилища, съдебни решения, покани за свикване на събрания и други известия.
 • М-да!
  11.02.2019, 13:45
  Съгласно чл. 21, ал. 6 и чл. 22, ал. 5 от ЗАКОН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ гласи, че "Министърът на земеделието и храните обнародва издадените разрешения в "Държавен вестник". Това условие не е спазено от чиновниците в Министерството на земеделието, горите и храните! Защо един биологичен производител е длъжен по няколко часа да обхожда всички сайтове на различните Министерства, при условие, че в Република България се издава Държавен вестник?

Последни новини